Samfund

Rudersdal Kommune styrker patientsikkerheden

Et nyt samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed skal sikre og fremme patientsikkerheden i kommunens nye tiltag og faglige indsatser. 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) har i over tyve år arbejdet på at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Det er derfor en stærk spiller, som Rudersdal Kommune nu indgår samarbejde med.

Samarbejdet skal medvirke til at udvikle og sikre kvalitet, patientsikkerhed og værdighed ved implementeringen af de store tiltag kommunen har i udvikling indenfor sundheds- og ældreområdet. 

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (C), ser derfor også frem til samarbejdet og det ekstra fokus på patientsikkerheden: 

– Rudersdal Kommune og Danske Selskab for Patientsikkerhed deler en fælles vision om, at brugerne af sundhedsvæsenet skal modtage sundheds- og omsorgsydelser af høj kvalitet. Vi er enige om at kvalitet, patientsikkerhed, borgerfokus og samarbejdet imellem brugere, pårørende og medarbejdere er helt afgørende for de indsatser og tilbud, vi udvikler til fremtiden. Det er derfor nogle rigtig gode partnere, vi har fået med til at understøtte vores kvalitetsudvikling, siger Birgitte Schjerning Povlsen.  

Skal hjælpe med at udvikle hjemmeplejen og midlertidige pladser 

Helt konkret skal PS! bistå med sparring og støtte vedrørende større udviklingstiltag og kvalitetsforbedringer på sundheds- og ældreområdet, det drejer sig fx om den videre udvikling af hjemmeplejen, udvikling af nye typer tilbud til ældre samt udvikling af strategi for fremtidens midlertidige pladser.  

Samtlige tiltag er en del af kommunens forberedelse på at kunne imødekomme et kommende pres på ældreområdet, hvor behovet for pleje stiger både som følge af den demografiske udvikling og som følge af, at kommunernes opgave på sundheds- og ældreområdet bliver stadig større og mere kompleks.

Kommentarer