Kultur

Her er årets modtager af Kulturprisen

Rudersdal Kommune har netop fundet modtageren af årets Kulturpris, der går til en forening eller en person, som har ydet en særlig indsats i kommunen inden for det frivillige kulturarbejde.

Vinderen af Rudersdal Kommunes Kulturpris er i år Nils Bjervig, formand for Birkerød Kunstforening. I begrundelsen lyder det blandt andet, at Nils Bjervig er en meget entusiastisk formand, der i samarbejde med bestyrelsen forstår at sammensætte et program, der er helt centralt for borgernes mulighed for at opleve kvalitetskunst i Rudersdal.

Tildelingen af Rudersdal Kommunes kulturpris er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt og alsidigt kulturliv i kommunen. Og 2021’s modtager har som formand for Birkerød Kunstforening, en af Rudersdal Kommunes store kulturbærende foreninger, ydet en ekstraordinær indsats i et år, der har været præget af store udfordringer kulturlivet.

En imponerende indsats

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Kristine Thrane (A) ønsker Nils Bjervig et stort tillykke:

”Jeg er meget imponeret over Nils Bjergvigs indsats for og engagement i det lokale kulturliv, så det er meget velfortjent, at han løber med prisen,” siger hun.

Ud over de fine kunstudstillinger er Nils dybt involveret i musik og digterdagen, som er samarbejde mellem Ny Musik og Birkerød Kunstforening. ”Nils sørger for at få fat i de mest hotte forfattere i tiden,” lyder det i en af indstillingerne, der fortsætter: ”Udstillingerne er rent kvalitetsmæssigt blevet hævet grundet Nils, hvilket giver sig udslag i større interesse fra et kunstinteresseret publikum.”

Kulturprisen uddeles i 2021 ved Fest for Frivilligheden, der i år afholdes den 24. september på Kulturcenter Mariehøj. Ved samme arrangement uddeles også Ungdomslederprisen, Talentprisen og Frivilligprisen. Kulturprisen består af et kunstværk udarbejdet af årets kunstner 2021, billedhugger Marianne Schepelern.

Alle borgere i Rudersdal kan nominere en borger til Kulturprisen, når tilmeldingen åbner om foråret. Kultur- og Fritidsudvalget træffer afgørelse om prismodtager på baggrund af begrundede indstillinger fra Rudersdal Kulturparaply. Kulturparaplyen indstiller i alt tre kandidater i prioriteret rækkefølge, som Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge imellem.

Sidste år var det Lars Wiskum, der løb med prisen for hans store arbejde med Vedbæk Havnedag.

Kommentarer