Samfund

Gaveregn sætter gang i aktiviteter for ældre og sårbare

Tilskud fra Regeringens sommerpakke skal gå til aktiviteter, hygge og samvær for de ældste borgere, samt beboere på plejecentre og botilbud i Rudersdal. 

Det ekstraordinære tilskud til de ældste og mest sårbare borgere i Rudersdal er på ca. 996.000 kr., som kommunens relevante centre skal have brugt til aktiviteter til borgerne inden udgangen af i år. For netop at sikre en hurtig og målrettet anvendelse af midlerne har kommunen valgt at fordele pengene direkte ud til de enkelte centre, som dermed kan anvende midlerne efter lokale behov. 

Særligt fokus på borgere med demens

Udløsningen af sommerpakkens tilskud er bl.a. betinget af, at pengene bruges med et særligt fokus på borgere med demens, herunder deres pårørende. Derfor modtager daghjemmene Sjælsøvang og Skovvang hver et beløb, ligesom samtlige plejecentre modtager en del af tilskuddet. 

Midlerne kan også bruges til at tilbyde sårbare ældre ekstra hjælp, som fx ledsagelse til sociale aktiviteter, ligesom de kan anvendes til tiltag mod ensomhed hos borgere i eget hjem. Der kan både være tale om tiltag i eget hjem, men også arrangementer, der foregår i fællesskab med andre, som kan være med til at skabe fællesskaber og bryde ensomhed. 

På den baggrund får Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud også en del af tilskuddet, som kan anvendes til aktiviteter og særarrangementer på aktivitetscentrene. 

Tilskud til mere socialt liv efter corona 

Endelig vil beboere, som bor på botilbud pga. psykiske udfordringer, fysiske eller kognitive handicap også få glæde af tilskuddet fra sommerpakken. En del beboere på botilbud har nemlig oplevet perioden med COVID-19, som særligt udfordrende bl.a. i form af færre besøg og mindre socialt samvær. Derfor modtager Botilbud Ebberød, Botilbud Gefion samt Center for Sociale Indsatser hver et beløb, som kan bruges på fx flere dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune, Birgitte Schjerning Povlsen, glæder sig over tilskuddet. 

– Pengene giver mulighed for aktiviteter til de mest sårbare borgere, som netop kan have særlig behov for samvær og opmuntring efter en lang – og for mange ensom – periode under coronapandemien. Det er samtidig også glædeligt, at tilskuddet bliver bredt fordelt, så rigtig mange af de mest sårbare borgere får glæde af det, siger Birgitte Schjerning Povlsen.  

Kommentarer